اتود مفتخر به ارائه  خدمات  زیر می باشد:


Implementation of Integrated Systems                                        

ETUD has developed an integrated platform on cloud, based on one of the best available platforms, using python and state of the art technologies and solutions. ETUD’s “Online project management monitoring platform” is localized based on Iranian corporate culture and using its management dashboards will help systemize your business’s activities. 

For more information about our “Online project management monitoring platform (PAMIKA)” please click on the link below. 


 PAMIKA


Process Reengineering

Our experienced experts will help you identify, define and model your business’s processes (AS IS) and reengineer them to achieve optimum results (BPR).

Management Dashboard 

Management dashboards and analytical reports are among the most important tools for business evaluation. They will help provide unique opportunities and new angles to analyze our overall and detailed performance. 

Management dashboards can be offered both on Etud’s PAMIKA and other online platforms.


Customized Projects

We deliver high quality projects using python and java and state of the art technologies which can be used with different platforms. The methodology of the projects are both repeatable and agile.

 Consultation Services for Production & Implementation

 We provide consultation services for the following fields:

  •   Selecting the optimum solution
  •    Need Assessment methods
  •    Identify and reengineer business processes
  •    Design and optimization of the database
  •  مشاوره در خصوص انتخاب ابزارهای تولید سیستم
  •   مشاوره در خصوص راهکارهای پیاده سازی و عملیاتی نمودن پروژه ها در سازمان ها